Längre liv - men till vilket pris? – Food Pharmacy

Dag Kättström

Post image

Längre liv – men till vilket pris?

Det mesta tyder på att nya metoder för att motverka åldrandet inom några år blir tillgängliga. Om det innebär att allt fler människor blir allt äldre kommer det att förändra mycket i samhället, men också för individen. Till vilket pris kommer vi att vilja leva längre?

Arbetet med behandlingar mot åldrandet går framåt (se min senaste krönika om det här). Om vi idag har tillgång till metoder som bra mat, hälsokontroller och några experimentella läkemedel, tror teknikoptimistiska tänkare att vi om tio år kommer att börja använda oss av helt nya typer av behandlingar som kan motverka åldrandet. Det kan handla om att injicera miljoner mikroskopiska nanorobotar som får sprida sig runt i kroppen. De kommer att ha olika uppgifter, som till exempel att förstöra cancerceller, bryta upp stelnade vävnadsstrukturer och övervaka kroppsliga funktioner.

Lägg till detta 3D-printade organ, ett fungerande gränssnitt mellan hjärna och dator och ett allt tätare samarbete mellan människan och artificiell intelligens. Vissa tänkare förutspår en intelligensexplosion och menar att det är svårt att föreställa sig den hastighet varmed världen kommer att omskapas inom de närmaste decennierna. Våra sinnen kan kopieras till nya typer av kroppar och det innebär, för den som vill, livslängder på 1000-tals eller till och med miljontals år.  

Hur det än blir med den saken kan man tänka sig att även blygsammare medicinska framsteg, som att medellivslängden ökar och 80 blir det nya 50, får omvälvande konsekvenser. Vad händer med oss när åren blir allt fler? Vad händer med våra samhällen? Det kommer att påverka detaljer som livförsäkringsbranschen, men också hur vi ser på risker, jämlikhet och själva meningen med att leva. Här är några områden där det kan uppstå en knepig problematik.

Privatlivet

För det första kommer livsförlängning att kräva ett aktivt val. Många människor hävdar att de aldrig skulle befatta sig med nya metoder för att förlänga livet och ingen kan rimligen tvinga dem. Men frågan är vad som händer när allt ställs på sin spets. Vad händer med Jonas som i alla år har predikat den principiella ståndpunkten att “80 år räcker för mig”, medan hans fru Caroline har valt att genomföra behandlingar för att förlänga livet och hålla sig frisk längre? Var går gränsen för Jonas? Ska han även tacka nej till behandlingar mot åldrandets sjukdomar? 

Livslängdsnarkomanerna

Man kan också tänka sig att vissa utvecklar psykologiska problem i ljuset av möjligheterna. “Träningsnarkomanerna” får sällskap av en grupp människor där allt kretsar kring livslängd och antal år vid medvetande. Men om det är det enda de fyller sina dagar med kan man diskutera vad det blir för ett slags liv. 

Jämlikheten

Det kommer med största sannolikhet att bli en hård och smutsig debatt om det rimliga i att vissa grupper lägger pengar på längre liv medan barn dör på andra håll i världen eftersom det inte finns tillräckligt med vårdresurser. Argumentet “så länge det finns fattigdom i världen så borde livsförlängning förbjudas” kommer att föras fram, men liknande argument har hittills inte kunnat stoppa någon utveckling eller jämnat ut några skillnader.

Samhällskriser

Om världen blir politiskt och ekonomiskt destabiliserad blir åldrandeforskningen tidigt satt på undantag. Under en mycket dödlig pandemi kommer till exempel vaccin och inte nya stamcellsinjektioner vara prioritet. Kraftfulla politiska åtgärder kan också stoppa en utveckling mot nya metoder för längre liv, även om sådana antagligen bara kan genomföras i nationer utan demokrati.

Dorian Grays arvtagare

I Oscar Wildes klassiska roman Dorian Grays porträtt får en ung vacker man möjligheten att förbli ung, medan ett porträtt av honom åldras. Mannen går vilse i en hedonistisk livsstil som kantas av svek och slöseri med liv. Det slutar med att han förstör porträttet för att kunna dö. Liknande människoöden kan komma att kanta vägen mot längre liv och potentiellt tända gnistan till en moralistisk och/eller religiös väckelse. Vi behöver kanske tydliga gränser för att kunna njuta av vår tid på jorden fullt ut och det kan vara en väg som lockar många att motarbeta en utveckling där allt fler blir allt äldre.

… eller så passar pusselbiten

Troligen måste man se möjligheten för enskilda människor att leva mycket längre som en del i en samlad utveckling. Då kanske pusselbiten ändå kommer att passa in. Om vi plötsligt får fram ett piller som ger 100 år längre liv och detta distribueras demokratiskt till världens alla människor kommer överbefolkning och matbrist som ett brev på posten. Men om matbristen inte är ett problem längre i en värld av köttodling och grönskande torn, med lägre födelsetal och ökad trygghet, då kan jorden gagnas av mer livserfarenhet från människor som vill fortsätta ge ett tag till och aktivt söker upp metoderna. 

Kanske är det till och med så att längre liv är en pusselbit som är nödvändig för att livet på jorden inte ska dö ut. De flesta forskare är överens om nödvändigheten att livet tar ett kliv utanför jordklotet. Om inte annat för att säkra livets fortlevnad om en asteroid lik den som dödade dinosaurierna slår ner. 

Entreprenören Elons Musks yttersta mål är att skapa en självförsörjande stad på Mars med miljontals invånare. För att möjliggöra det kommer det att behövas miljoner människor som är redo att lämna jorden. Det är möjligt att människor som levt sina liv på jorden, men som har många år kvar på grund av behandlingar mot åldrande, väljer att dra sina strån till stacken genom att avsluta på Mars. Med hälften av gravitationen på jorden kommer de också att känna sig lättare och yngre i kroppen. Längre liv kan bli en förutsättning för att sprida liv ut i kosmos.

I nästa inlägg återvänder vi till nutiden och tittar på vilka av dagens livsstilsåtgärder som kan ge flest friska år.

Detta är ett gästinlägg. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Snart dags igen!

Missa inte vår populära Fastehärmande 5-Dagars Kur

LÄS MER HÄR

Dela

0

Tillagd i varukorgen

Du har inga produkter i varukorgen.