Food Pharmacy: Testa ditt långtidsblodsocker varje år! – Food Pharmacy

Food Pharmacy

Post image

Food Pharmacy: Testa ditt långtidsblodsocker varje år!

Konsekvenserna av covid-19-pandemin har lyfts flitigt under det senaste ett och ett halvt året och vi läser dagligen om svårt sjuka, uppdateras löpande om antalet nya fall och om en sjukvård som går på knäna. Det politiska engagemanget för att stoppa covid-19 har varit imponerande.

Samtidigt har det under många år pågått en annan global pandemi. Vi talar om den snabbast växande folksjukdomen i världen som dränerar sjukvårdsbudgetar globalt och som räknas till ett stort hälsoekonomiskt problem. Bara i Sverige kostar sjukdomen samhället åtskilliga miljarder varje år och utgör en allt större belastning för sjukvården. Trots att den leder till miljontals dödsfall varje år och trots att runt 1 av 10 människor globalt lider av sjukdomen pågår den här pandemin nästan helt i det tysta. Vi talar om diabetes typ 2.

Diabetes typ 2 ökar också risken för att drabbas av en rad andra allvarliga sjukdomar som till exempel cancer, hjärtinfarkt, stroke och demens men den goda nyheten är att diabetes typ 2 och ett högt blodsocker har visat sig gå att reversera.

Läkare och forskare menar att det är viktigt att arbeta aktivt för att kunna fastställa diagnos i ett tidigt skede och att behandla ett högt långtidsblodsocker för att undvika komplikationer, följdsjukdomar och förtida död. Därför är oroväckande att de flesta som lider av av prediabetes är odiagnosticerade och kan gå omkring i många är helt ovetandes eftersom symptomen är diffusa.

Vi anser att ett första viktigt steg i arbetet för att bromsa pandemin är att införa screening dvs medicinska undersökningar för att upptäcka högt blodsocker i ett tidigt skede och därigenom minska dödsfall, lidande och ökade samhällskostnader. Att årligen mäta långtidsblodsockret är en kostnadseffektiv och säker metod för att tidigt fastställa diagnos. Patienter som diagnosticeras bör erbjudas möjligheten att ta del i ett livsstilsprogram för att få stöd och hjälp att själva påverka sitt långtidsblodocker. Fram tills att våra politiker inser vilka besparingar i individuellt lidande, ökad vårdskuld och samhällskostnader en screeing skulle kunna medföra vill vi uppmana alla som läser detta att själva ta ansvar för att varje år gå och testa sitt långtidsblodsocker på sin vårdcentral. Vi har mycket att vinna på att tillsammans förebygga diabetes typ 2 så sprid kunskapen vidare till nära och kära!

Missa inte vårt poddavsnitt på onsdag där vi träffar en av världens främsta forskare inom området för vilka livsstilsförändringar vi själva kan göra för att påverka vårt blodsocker. Livsstilsförändringar som är helt gratis och utan biverkningar.

Dela

0

Tillagd i varukorgen

Du har inga produkter i varukorgen.