Skriv under Bröstcancerförbundets upprop – Food Pharmacy

Food Pharmacy

Post image

Skriv under Bröstcancerförbundets upprop

Det har väl inte undgått någon att möjligheten att upptäcka en bröstcancer tidigt förbättrar prognosen och möjligheten till framgångsrik behandling. Idag vet vi dock att det finns tumörer som är svåra att upptäcka med mammografi. En riskgrupp är kvinnor med täta, svårundersökta bröst. Därför lanserar nu Bröstcancerförbundet ett upprop för individanpassad screening. Skriv under HÄR och sprid vidare!

Vi tog oss friheten att sammanfatta vad Bröstcancerförbundet skriver på sin hemsida:

Vad är täta bröst?

Brösttätheten utgörs av bröstkörtelvävnad och bindväv. Dessa vävnader blir vita på en mammografibild. Det svarta på en mammografibild domineras av fettvävnad. 

En ung kvinna har mycket körtelvävnad, men allt­ eftersom åren går omvandlas körtlar och bindväv till fett. Det är en naturlig del av åldrandet, särskilt efter klimakteriet, men kan påskyndas av amning och barnafödande. Men hos en del kvinnor minskar inte brösttät­heten med åren utan de fortsätter att ha mycket körtlar och bindväv långt upp i åldrarna. Denna förhöjda brösttäthet brukar kallas ”täta bröst”. 

40% av kvinnorna mellan 40 och 74 år i Sverige beräknas ha täta bröst och omkring tio procent har mycket täta bröst.

Bröstcancerförbundet

Eftersom även en cancer är ”vit” så kan det vara svårt att skilja den från tät vävnad på mammografibilden. Och det är därför som Bröstcancerförbundet nu vill ha individanpassade screening – så att kvinnor med täta bröst ska få genomgå ytterligare undersökningar, och inte endast mammografi, för att cancer ska kunna uteslutas vid screeningen.

Varför ett upprop?

Var tionde kvinna har mycket täta bröst. Det medför att en bröstcancer kan vara svår att upptäcka med mammografi. Dessutom löper kvinnor med mycket täta bröst 5-6 gånger större risk att drabbas av bröstcancer än om man jämför med kvinnor med liten täthet, och två gånger större än en kvinna med medeltäta bröst. Ska vi hitta fler tumörer i tid behöver kvinnor med täta bröst undersökas med andra metoder än enbart mammografi. Men dag saknas riktlinjer för kontroll av kvinnor med täta bröst.

Vad innebär invidivanpassad screening?

Idag erbjuds alla kvinnor i åldern 40-74 år mammografi med 18-24 månaders intervall i Sverige. Forskningen visar dock att mammografi inte alltid räcker för att hitta svårupptäckta bröstcancrar i bröst med mycket tät körtelvävnad.

En individanpassad bröstcancerscreening skulle innebära att undersökningsmetoder och tidsintervall för screening anpassas efter kvinnans risk för att utveckla bröst­ cancer. I dag erbjuds kvinnor med hög ärftlighetsrisk mammografi utanför screeningprogrammet, men inte kvinnor som har hög risk för bröstcancer exempel­ vis på grund av mycket tät bröstvävnad.

Det finns flera metoder utöver mammografi (2D) som kan användas för bröstcancerscreening:

Ultraljud
Används ofta som kompletterande undersökning vid utredning av misstänkt bröstcancer.

Tomosyntes (3D)
Skiktröntgen som tar flera bilder från olika vinklar för att skapa en tredimensionell bild. Metoden kan lättare se förändringar som döljs av tät vävnad, men den innebär också högre exponering för joniserande strålning11.

Magnetisk resonanstomografi
En undersökning som baseras på en kombination av magnetfält och radiovågor. För att kunna urskilja förändringar i brösten ges ett magnetiserande kontrastmedel. Undersökningen ger ingen joniserande strålning.

Kontrastförstärkt mammografi
En nyare metod som kan användas för att lättare hitta cancrar i täta bröst. Metoden påminner om mammografi, men med skillnaden att ett jodkontrastmedel injiceras och ansamlas i en eventuell cancer.

Vad säger man internationellt om täta bröst?

Med utgångspunkt i den senaste forskningen har det oberoende sällskapet för Europas bröstradiologer, EUSOBI, fastslagit att täta bröst är en riskfaktor som bör tas i beaktande. EUSOBI rekommenderar därför att kvinnor i åldern 50–70 år med mycket täta bröst erbjuds MR12. Eftersom metoden är tillgänglig uppmanas radiolo­ ger att ta fram rutiner för att informera kvinnor om deras alternativ för screening. Även EU­kommissionen har i sin handlingsplan mot cancer identifierat täta bröst som en riskfaktor för bröstcancer, men rekommenderar inte MR. I USA är det i de flesta delstater i dag lag på att informera kvinnor om brösttäthet.

Vill du vara med och rädda liv? Skriv på uppropet som initierats av Bröstcancerförbundet här.

Dela

0

Tillagd i varukorgen

Du har inga produkter i varukorgen.