Vårt fantastiska immunsystem – Food Pharmacy

Graeme Jones

Post image

Vårt fantastiska immunsystem

Registrera dig till vårt kostnadsfria webinar den 9 februari om hur du kan stötta ditt immunförsvar med din livsstil. För att läsa mer om webinariet och för att anmäla dig, klicka här. Välkommen!

Vad immunförsvaret gör för oss varje dag är fantastiskt. Det skyddar oss mot angrepp av mikroorganismer som kan infektera och döda oss. En grundläggande förståelse för immunsystemet hjälper oss att förstå hur viktigt det är för vår allmänna hälsa och vårt välbefinnande.

Det hjälper oss också förstå att näring och livsstil kan ha stor inverkan på immunförsvaret. Intressant nog börjar historien i ett organ som du vanligtvis inte förknippar med immunsystemet, nämligen i ditt skelett.

I skelettet finns 2 typer av benmärg: gul och röd. Gul märg utgörs främst av främst fett och är relativt inaktiv ur ett immunperspektiv. Röd märg innehåller en speciell form av stamceller som skapar röda blodkroppar såväl som alla typer av immunceller som tillhör två olika härkomster: myeloid och lymfoid.

Myeloidceller: Första linjens försvar i immunsystemet

Myeloidceller blir kroppens första försvarare i immunförsvaret. De finns i dina vävnader för att skydda mot infektioner. De inkluderar olika immunceller som kallas makrofager, neutrofiler och dendritiska celler (mer om dessa nedan). Dessa celler bekämpar allt de känner igen som inkräktare.

När en bakterie eller virus infekterar våra vävnader, är makrofager de första på plats, som känner igen inkräktare och slukar dem. När celler känner av en infektion skickar de ut signalmolekyler som kallas cytokiner som lockar fler makrofager till platsen. Även om de är snabbt på plats, tröttnar de också snabbt. När de gör det frisätter de cytokiner för att attrahera neutrofiler till platsen samt för att öka vävnadsvätskan som vi känner igen som inflammation. Neutrofiler är bra på sitt jobb, men hänsynslösa. De dödar inkräktare, men skadar också vävnader.

Näst på tur att ge sig in i striden är dendritiska celler. Dessa celler utgör en bro mellan generalisterna som strider just nu och de specialister som förhoppningsvis kan rekryteras till kampen. Dendritiska celler dödar inte bara inkräktare. De bryter dessutom ner dem i bitar som kallas antigener (tänk på detta som en kod som immunsystemet kan känna igen) och presenterar dem på sin cellyta. Detta hjälper vårt immunsystem att rikta in sig just på detta specifika antigen.

Lymfoidceller: Specialister som tillhandahåller långsiktig immunitet

Dendritiska celler lämnar slagfältet och letar upp de första cellerna i den lymfoida härstamningen: T-hjälparceller (TH). TH-celler är makalösa. De har en katalog över varje enskilt antigen som de kan stöta på. Det här kan liknas vid ett bibliotek med miljarder och åter miljarder böcker.

Dendritiska celler stöter ihop med varje TH-cell för att hitta den som reagerar på det specifika antigenet. När de hittar rätt TH-cell, börjar den cellen klona sig själv och skickar hälften av de nya rekryterna till stridsplatsen. De kämpar mot den specifika mikroorganism de riktar in sig på och ger ny kraft till trötta makrofager.

Den andra hälften av de klonade TH-cellerna tar sig till lymfkörtlar för att aktivera den andra typen av lymfoida celler: B-celler. Detta får B-celler att klona sig själva och skapa antikroppar som hjälper till att identifiera inkräktare för resten av immunförsvaret och oskadliggöra dem.

När TH-celler och B-celler bekämpar mikroorganismer, skapar de minnes-T- och B-celler som för register över smittämnet. Detta gör att du kan upprätthålla immunitet mot just denna inkräktare under en period. Annars hade du omedelbart kunnat bli återinfekterad.

Lymfsystemet: Immunsystemets motorväg

Medan immunceller reser till vävnader via blodet, sker all magi i lymfsystemet. Lymfsystemet innehåller lymfkärl som transporterar bort vätskor från organ och vävnader. Även om vätskorna så småningom dumpas i blodomloppet, finns det hundratals små lymfkörtlar som fungerar som filter. Mjälten är i huvudsak en gigantisk lymfkörtel.

T- och B-celler finns i lymfkörtlar där de aktiveras och klonas. Det är faktiskt därför dina lymfkörtlar svullnar när du blir sjuk. Pumpverkan från dina muskler hjälper till att flytta lymfan genom kärlen och noderna, vilket hjälper till att filtrera smittämnen.

Ett sista viktigt organ inom detta system är brässen, som fungerar som en träningsplats för dina T-celler. Organet hjälper dem att mogna och eliminerar T-celler som reagerar på dina egna vävnader. När brässen fungerar dåligt är du mindre kapabel att bilda långsiktig immunitet. Du blir också mer benägen att få autoimmun sjukdom.

Intressant nog börjar brässen krympa i storlek tidigt i livet när frisk vävnad ersätts med fett. Det krymper i storlek med 50% från födseln till 161 års ålder, men immunfunktionen minskar inte förrän i medelåldern. Även om det inte finns ett bra sätt att testa immunfunktionen på, drabbas de flesta friska vuxna av cirka 4 infektioner per år. De som drabbas av fler, eller som har en autoimmun sjukdom, har sannolikt lägre immunfunktion.

Förbättra ditt immunförsvar med en hälsosam livsstil

Med en grundläggande förståelse för hur immunförsvaret fungerar, kan vi se varför livsstilen är så viktig. Vid åldrande och fetma gör ett låggradigt inflammatoriskt tillstånd att benmärgen producerar mer myeloidceller och färre lymfoida celler.2 Detta kan leda till ett kroniskt inflammationstillstånd. Den omvandlar också röd benmärg, som producerar de viktiga röda blodkropparna (för energi och transport av näringsämnen), vita blodkroppar och blodplättar (hjälper till med blodpropp och infektion), till den mer inaktiva gula benmärgen.3, 4

Dålig sömn, nattskift och en oregelbunden dygnsrytm påverkar nästan alla aspekter av immunförsvaret negativt. I princip varje cell i immunsystemet regleras av dygnsytmen. Det betyder att de fungerar bäst när du har regelbundna tider avseende dagsljus, mörker, matintag, fasta, rörelse och vila.5  Allt som stör dygnsrytmen försämrar också immunförsvaret.

Tarmhälsa är också viktigt för ett väl fungerande immunförsvar. Tarmen är en källa till kronisk inflammation som kan driva på den ökande graden av inflammation vid åldrande och fetma. Dessutom skapar ökad genomsläpplighet genom tarmslemhinnan ett tillfälligt tillstånd där den viktiga körteln brässen krymper i storlek. Därmed minskar också dess förmåga att producera viktiga immunceller.6

Höga nivåer av fysisk aktivitet är viktigt för att driva lymfvätskan genom lymfkärlen och lymfkörtlarna som filtrerar lymfan. Rörelse får också immunceller att ta sig till vävnader för att förhindra infektion.7

Slutligen är näring avgörande för ett väl fungerande immunförsvar. Näringsämnen som har visat sig kunna ge immunförsvaret rätt förutsättningar att göra sitt jobb inkluderar zink, vitamin C, vitamin E, omega-3-fettsyror, vitamin D.8 Probiotika kan också ha positiv effekt. Ny forskning på musmodeller tyder på att bakteriestammenen Lactobacillus casei kan motverka att brässen krymper i storlek vidåldrande och fetma.9

Om du vill lära dig mer om immunförsvaret och hur du kan förbättra immunförsvaret med din livsstil, delta på vårt kostnadsfria webinar om detta ämne den 9 februari. Webinariet är ett samarbete med Food Pharmacy och vi har förmånen att ha Lina Nertby Aurell som moderator för webinariet. För att läsa mer och för att anmäla dig, klicka här. Varmt välkommen!

Referenser

1. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1714478115

2. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fragi.2021.732414/full

3. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/acel.13671

4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19721009/

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4090048/

6. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2058739218823466?icid=int.sj-abstract.similar-articles.1

7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18198659/

8. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2018.03160/full

9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8838891/

Dela

0

Tillagd i varukorgen

Du har inga produkter i varukorgen.