Fasting Mimicking Diet med Food Pharmacy!

Välkommen att haka på vår fem dagars-fasta 12-16 juni. Under fem dagar kommer vi att få prova på att äta ett begränsat antal kalorier enligt ett protokoll med recept baserade på forskaren och cellbiologen Valter Longos “Fasting Mimicking Diet” (FMD). Valter Longo är världskänd för sina studier på fasta och FMD, som är en vetenskapligt utformad och kliniskt testad metod, är ett resultat av forskningen vid Longevity Institute, University of Southern California, som är världsledande inom forskning på åldrande och åldersrelaterade sjukdomar. I studierna har man sett att kroppen går in i ett skyddsläge när vi med hjälp av FMD-protokollet begränsar matintaget, vilket visat sig ha en positiv inverkan på riskfaktorer och biomarkörer som associeras med åldrande och sjukdom. 
Studierna visar att fem dagars matrestriktion i sträck kan medföra en mängd hälsofördelar, såsom:
  • Lägre nivå av inflammationsmarkörer
  • Lägre blodtryck
  • Lägre nivåer av IGF-1
  • Lägre nivåer av kolesterol och blodfetter
Under fastan får du:
  • Matschema för fem dagar framtaget av dietist.
  • Näringsberäknade recept enligt Valter Longs Fasting Mimicking Diet.
  • Vi ses varje dag kl 12-12:30 i vår låsta Facebook-grupp, för att få fakta, peppa och stötta varandra samt utbyta erfarenheter. De här träffarna spelas in, så för dig som inte kan delta live går det bra att se när det passar. 
  • Uppdateringar om vilka processer fastan kickar igång i kroppen från dag till dag med vår gästskribent, tillika VD på Nordic Clinic, Graeme Jones. Graeme har kliniska erfarenhet av att ordinera FMD för olika tillstånd. 
  • Mental coaching.
Vill du köra Valter Longos Fasting Mimicking Diet tillsammans med oss? Sista anmälningsdag 7 juni. Köp här.

Om du är sjuk, äter mediciner eller är över 70 år ska du rådgöra med en läkare innan du hoppar på fasta. Om du lider av eller har lidit av ätstörningar, är under 18 år, gravid, har BMI under 18 eller lider av proteinbristen rekommenderas du att inte genomföra fasta.


499.00 SEK

Artikelnr: 20000 Kategori: Product Brand:

TIPSA!